Blir en frivillig organisasjon

Datafiks.no blir en frivillig organisasjon.
Organisasjonen blir en non-profit organisasjon.
Organisasjonen som tar over har ikke erverv til formål.
Inntil den frivillige organisasjonen tar over er alt som før.

Det utføres arbeid på de nevnte sidene og de er ikke endelige, siden møtet skjer digitalt så kommer stadig forslag og skal stemmes over på stiftelsesmøtet. Så endringer vil forekomme!

LHJcomputers blir et eget firma med et tett samarbeid med den frivillige organisasjonen.

Følgende artikler er så langt skrevet:
Om datafiks.no
Bli en frivillig arbeidende
Hva tilbys?
Hva vil Datafiks.no oppnå?
Kan jeg sitte i styret?
Prisstruktur og medlemskategorier