Hva vil Datafiks.no oppnå?

Datafiks.no har mål å tilby alle med uføretrygd, minstepensjonister med ytelser fra NAV en jobbmulighet i noe de kan og har som hobby.

Datafiks.no har meget mange mål som man kommer tilbake til på et senere tidspunkt når organisasjonen er formelt stiftet.