Hvorfor jobbe hos Datafiks.no?

Datafiks.no ønsker at folk på trygdeytelser fra NAV får en verdifull hverdag og samtidig føle at de er til nytte for samfunnet. Andre tiltaksplasser er meget monotont bl.a. avskrive Illustrert vitenskap og slette dokumentet etter at du har vist til veileder. Samme jobb og samme utfordring daglig. Det sitter svært mange uføretrygede som har datainteresse og som har lyst å vise hva de kan, men som ikke kan få eller kan jobbe på ordinært grunnlag. De fleste med uføretrygd har ofte fått trusler fra NAV å måtte tilbakebetale absolutt all uføretrygd for de har tjent mer enn 0,4G ut fra folketrygdens grunnbeløp og det gjerne fra man har fått innvilget uføretrygden sin for flere år tilbake. Det å jobbe hos Datafiks.no som frivillig slipper de den engstelsen og samtidig bryter sosial sosiale problemer, mest sannsynligvis også bedring av helse og tannhelse fordi folk som føler er til nytte får en høyere livsglede, livskvalitet og mest sannsynligvis holder seg unna ulovlige rusmidler også fordi de blir sett og hørt og føler en verdi.