Bli frivillig arbeidende

Ønsker du å jobbe for Datafiks.no så må du være uføretrygdet.
Du kan også jobbe hos oss om du er minstepensjonist .
Datafiks.no gir ingen lønn og all arbeid er under frivillig basis.
Det gis noe kjøregodtgjørelse på uteoppdrag som skal dekke faktiske kostnader som bompenger, slitasje, forsikring, lading av elbil.

Alle må betale en medlemskontingent, vi har ikke fastsatt hva den skal bli for de som arbeider.

Ingen oppdrag kan skje med fossilbiler, hybrid og ladbar hybrid i henhold til vårt miljøfokus.

Er du i den situasjon at du ikke kan kjøre bil eller har økonomi til å skaffe elbil, så kan du fremdeles utføre oppdag hjemme hos deg eller bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.
Ved bruk av kollektivtransport kan du bli dekket reisekostnad for billetten.

Hva er maks støtte pr. år?

Du kan maks få 10 000,- i året for kjøregodtgjørelse, og bruk av kollektivtransport.
Hvordan vi skal praktisere hvordan ting skal dekkes kommer vi tilbake med når styret har hatt sine møter og at organisasjonen er registrert.

Skjema for å melde interesse for jobb kommer senere.