Kan jeg sitte i styret?

Vi har satt krav at de som skal sitte i styret må være uføretrygdede eller minstepensjonister med ytelser fra NAV.
Samt være arbeidende frivillig.

De som har startet organisasjonen har livsrett å sitte i styret i en eller annen form.

Organisasjonen driftes Non-profit og har ingen formål å tjene penger.