Lokaler ønskes

Datafiks.no ønsker lokaler.
Datafiks er en frivillig non-profit organiassjon.

Det ønskes lokaler å drive i fra, må ha plass til flere datamaskiner og hyller og plass til 3D printere da det skal være et serviceverksted.

Ønskelig med god parkeringsdekning både kunder og våre frivillige med fri parkering (minimum 2 parkeringsplasser for ansatte) og gjerne 2 eller flere kundeparkeringsplasser.

Ønskelig lokasjon utenfor sentrumsområder hvor MDG og AP har ødelagt for alt næringsliv, ønskelig å være i næringspark eller en kombinasjonsbygg. Ønsker lokasjon utenfor Ring 3 i Oslo og ikke i Gateområder med gateparkering!. Det utføres ikke service innenfor Gate og Lukeparkeringsplasser og steder med Parkeringshus. Årsaken er at det skal kunne ta i mot lastebil med varer på pall og postbur uten å risikere farlig parkering.

Har sett lokasjoner i Bærum f.eks. Industriveien i Sandvika kan være passelig.

Prismessig: Må være så rimelig at man kan bygge opp kapital før man kan betale leie. Men strøm betales og forsikring og innboforsikring er en selvfølge skal betales som et minimum.

Det er ønskelig med ladeplasser for kunder og ansatte eller muligheter for dette med TN strømnett. 400V 16A som gir 11 kW eller 400V 32A som gir 22 kW. Bilene skal ikke lades gratis, men mot betaling ved lading. Typisk 2,50 pr. kWh på 11 kW og 3,50 pr. kWh på 22 kW.