Prisstruktur og medlemskategorier.

Prisstruktur:
For kunder som bruker oss, så vil vi ha 3 delt timepris på arbeid.
* Er du uføretrygdet er timeprisen 90,- pr. time på våre oppdrag
* Er du minste-pensjonist er timeprisen 190,- pr. time på våre oppdrag
Alle andre er timeprisen 390,- pr. time på våre oppdrag
Reisekostnad er satt til 390,- time som skal dekke kostnaden til de frivillige slik som lading av elbil, bompenger, slitasje, bilvask, litt av forsikringen.
Når vi beregner timepris på reisekostnad så er det ut i fra hvor vedkommende bor og til deg som tar oppdrag ut i fra tidsestimater som Google Maps har. Vi har en policy at vi velger den som har kortest reisevei i utgangspunktet.

Her er det noen gulrot til deg som vil ha oppdrag:
Du kan få 10% rabatt fast om du betaler en medlemskontingent på 500,-
Du kan få 25% rabatt om du lar den som jobber hos deg få ladet elbilen.
Er du medlem og tilbyr lading så får du hele 35% rabatt.

Nyttig info til alle:
For å bli frivillig og jobbe så må vedkommende motta ytelser fra NAV i form av uføretrygd eller tilsvarende.
* For å få lav timepris må du som bestiller oppdraget dokumentere om du selv er uførepensjonst eller minstepensjonist eller pensjonist for å få de lave timeprisene. Vi er sært opptatt av personvern og vil ikke lagre personopplysninger. Retningslinjer for å dokumentere overfor oss kommer til å bli publisert når du kan bestille tjenestene.
Reisekostnadene har ikke samme priser som timeprisene da Transportøkonomisk Institutt ønsker å presse opp prisene i bompenger for nullutslippskjøretøy, egen kilometeravgift o.l.
Vi oppfordrer alltid våre arbeidere å reise mest mulig miljøvennlig som overhodet mulig. Men mange av arbeiderne har med verktøy som veier fort 50-60 kg alene og det kan man ikke enkelt ta med seg på kollektive transportmidler, sykle og gå heller for den saks skyld.