Linker

Datafiks.no er opptatt av sikkerhet og dermed sikre linker som ikke fører deg til Virus og Svindel sider.

Internettbaserte ressurser:
Microsoft Outlook: https://outlook.live.com/mail/0/inbox/